Gå til indhold

Pas

På denne side kan du læse om, hvordan du kan få udstedt pas på ambassaden.

Vær opmærksom på, at det kræver tidsbestilling til pasekspedition. Link til bookingsite fremgår nedenfor.

Sådan bestiller du et nyt pas

Personligt fremmøde er nødvendigt for ansøgning om pas. Ansøgning om nyt pas kræver tidsbestilling. Klik her for tidsbestilling.

Derudover skal følgende medbringes ved fremmøde:

  • Udfyldt ansøgningsskema. Kan downloades her: PasansøgningsskemaVed barn under 18 år skal side 2 med samtykkeerklæring også udfyldes og underskrives af begge forældre.
  • Dit gamle pas og en fotokopi af passets dataside. Ved barn under 18 år skal der ligeledes medbringes en kopi af datasiden for den/de forældre, der er danske.
  • Hvis passet er tabt/stjålet skal politianmeldelse medbringes. Vær opmærksom på at uden fremvisning af det udløbne pas er pasfornyelsen dyrere, se gebyrliste her.
  • Du skal ikke medbringe foto. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på ambassaden.
  • Hvis det er et barns første pas, skal også barnets fødselsattest medbringes, samt underskrevet samtykkeerklæring fra begge forældre og kopi af datasiden i den danske forælders pas.

Det gamle pas

Du kan beholde dit gamle pas, til det nye er klar til udlevering. Hvis du ønsker at beholde dit gamle pas efter udlevering af det nye, må du gøre opmærksom på dette.

Det gamle pas skal hulles og annulleres af ambassaden eller konsulatet inden udlevering af det nye pas. Dette gælder også nye pas, der ønskes tilsendt. 

Leveringstid

Udstedelsen af et nyt pas tager normalt 14 dage. Skal en rejse påbegyndes, inden det nye pas er modtaget, vil ambassaden eller konsulaterne i visse tilfælde forlænge det gamle pas eller udstede et provisorisk pas.

Du vil blive kontaktet af ambassaden, når dit pas er klar til afhentning.

Er du i Danmark, kan ansøgningen om pas tillige indgives hos de kommunale borgerservicecentre.

Provisoriske pas/nødpas

Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, hvis det er nødvendigt. Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om provisorisk pas.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelse.

Til brug for ansøgningen skal personligt afleveres:

  • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand. Kan downloades nedenfor.
  • Pasbillede bliver taget på stedet, og ansøger skal underskrive passet på ambassaden.

Ansøgeren skal underskrive passet på ambassaden.

Rejser på et provisorisk pas kan give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøger sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx. ikke bruges ved indrejse i USA.


Forlængelse af udløbet pas

Kun pas, der er udløbet for mindre end tre måneder siden, eller som udløber i nær fremtid, kan forlænges. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. En pasforlængelse skrives ind i dit nuværende pas og laves på dagen, hvor du har tid hos ambassaden eller konsulatet.
 
Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved rejser til USA.  

 

Pas til børn

Begge indehavere af forældremyndigheden til et barn skal underskrive ansøgningen om udstedelse af pas til barnet. Hvis en af forældrene ikke kan møde personligt, kan det give digitalt samtykke til ansøgningen, hvis vedkommende har dansk CPR-nummer og MIT-ID. Barnet behøver ikke at have dansk CPR-nummer.
 
Giv digitalt samtykke her
 
Når du har givet samtykke og signeret med MIT-ID, kan du printe en kvittering.
Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

 

Pasfrihed i Norden

Der er pasfrihed i Norden. Det betyder, at nordiske statsborgere kan rejse i Norden med anden legitimation end pas, f.eks. kørekort.  Ambassaden er bekendt med, at de islandske flyselskaber accepterer kørekort som legitimation. Ambassaden anbefaler dog, at man kontakter sit flyselskab, hvis man har planer om at rejse uden pas, da flyselskabet kan kræve pas trods den nordiske paskontroloverenskomst. Læs mere om pasfrihed i Norden her

 

Pristakster for nyt pas

Pas (nødpas, provisorisk, ETD) ved fremvisning af seneste pas 23.000 ISK (1.130 DKK)

Pas (nødpas, provisorisk, ETD) uden fremvisning af seneste pas 36.000 ISK (1.782 DKK)

Se ambassadens fulde gebyrliste her.

Gebyr betales via kortterminal eller bankoverførsel. Ambassaden modtager ikke kontanter.

download

Pasansøgningsskema kan downloades her: Pasansøgningsskema.

Du kan læse, hvordan Udenrigsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udstedelse af pas her: Information om databeskyttelse

Læs mere