Gå til indhold

Pas

På denne side kan du læse om, hvordan du kan få udstedt pas på ambassaden. Ansøgningsskemaet kan downloades nedenfor.

Fordi de danske pas er biometriske med digitalt foto, fingeraftryk samt digital signatur skal du personligt ansøge om pas på ambassaden. Konsulaterne kan stadig udstede provisoriske pas samt pas til børn under 12 år, da disse pas ikke indeholder biometri.

Ansøgning om pas kan tillige indgives hos de kommunale borgerservicecentre i Danmark.

Ved udstedelse af nyt pas skal du medbringe dit gamle pas. Ved bortkomst eller førstegangsudstedelse skal fødsels- eller dåbsattest medbringes samt om mulig billedlegitimation. Børn kan ikke længere indskrives i pas.

Se ambassadens gebyrliste her.

Gebyret er det samme for alle aldersgrupper. Der gives ikke rabat til personer under 18 eller over 65 år. Ydermere er gebyret ikke afhængig af, hvilken type pas der udstedes. Afgiften er derfor den samme, om du skal have et nyt pas, en pasforlængelse eller et provisorisk pas.

De nye maskinlæsbare og biometriske pas udstedes alle af Rigspolitiet i Danmark. Udstedelsen af et nyt pas tager normalt 14 dage, men kan i visse perioder tage op til 4 uger. Skal en rejse påbegyndes, inden det nye pas er modtaget, vil ambassaden eller konsulaterne i visse tilfælde forlænge det gamle pas eller udstede et provisorisk pas.

Er du i Danmark, kan ansøgningen om pas tillige indgives hos de kommunale borgerservicecentre.

Pas til børn

Begge indehavere af forældremyndigheden til et barn skal underskrive ansøgningen om udstedelse af pas til barnet. Hvis en af forældrene ikke kan møde personligt, kan det give digitalt samtykke til ansøgningen, hvis vedkommende har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Barnet behøver ikke at have dansk cpr-nummer.
 
Giv digitalt samtykke her
 
Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering.
Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

 

Pasfrihed i Norden

Der er pasfrihed i Norden. Det betyder, at nordiske statsborgere kan rejse i Norden med anden legitimation end pas, f.eks. kørekort.  Ambassaden er bekendt med, at de islandske flyselskaber accepterer kørekort som legitimation. Ambassaden anbefaler dog, at man kontakter sit flyselskab, hvis man har planer om at rejse uden pas, da flyselskabet kan kræve pas trods den nordiske paskontroloverenskomst. Læs mere om pasfrihed i Norden her

download

Pasansøgningsskema kan downloades her: Pasansøgningsskema.

Du kan læse, hvordan Udenrigsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udstedelse af pas her: Information om databeskyttelse