Gå til indhold

Kæledyr

Vær opmærksom på, at Island har særlige regler for indførsel af kæledyr, også når du kun skal opholde dig kort tid i landet.

Reglerne for indførsel af levende dyr til Island er temmelig strenge, og det er vigtigt at have dette for øje tidligt, når man forbereder flytning. Her kan man finde oplysninger om det at transportere dyr til Island.

Man skal skaffe sig forskellige attester fra dyrlæger i sit hjemland og ansøge om indførsel på en særlig blanket.

Dyret skal have et øremærke, der opfylder visse standarder, og det skal gennemgå en helbredsundersøgelse, en vaccination og andre prøver.

Det er bedst at sørge for at opfylde disse krav i god tid, eftersom der skal gå et bestemt stykke tid fra en vaccination finder sted, og til dyret kan få lov at komme til Island. Det samme gælder udtagning af prøver i forbindelse med undersøgelse. Her anbefales det, at prøverne tages 20-30 dage før den planlagte flyttedato, sådan at resultaterne kan foreligge til tiden.

Man skal være opmærksom på, at de eneste anerkendte blanketter til helbredsattester er dem, der er udstedt af Statens Fødevareinstitut.

Til transporten må der skaffes et bur, som skal opfylde visse standarder.

Keflavik Lufthavn er det eneste godkendte indførselssted for kæledyr. Ved ankomsten til Island undersøger distriktsdyrlægen dyret og kontrollerer, at det ikke viser tegn på smitsom sygdom, og at det har en indførselstilladelse og positiv udtalelse fra Statens Fødevareinstitut, samt at alle lovpligtige attester foreligger i original.

Hunde og katte skal dernæst tilbringe fire uger i karantæne efter ankomsten til Island. Der skal betales en særlig karantæneafgift, foruden andre afgifter for kontrollen i forbindelse med indførslen.

Man skal være opmærksom på, at karantænestationerne har bestemte på forhånd fastsatte ankomstdage, med ét hold pr. måned, og at man ikke kan sende dyr til landet på andre dage. Man skal derfor bestille plads i karantæne i god tid.

Nærmere information om hele processen, med tjekliste og oplysninger om omkostninger ved indførsel af dyr kan fås på hjemmesiden hos Statens Fødevareinstitut.

At rejse med kæledyr

Der gælder de samme regler for turistrejser med dyr til landet som ved flytning. Det gør ingen forskel, om der er tale om et kort ophold eller om permanent flytning. Man skal være forberedt på, at ens kæledyr må opholde sig i isolation et stykke tid. Regler for indførsel af kæledyr kan findes på hjemmesiden hos Statens Fødevareinstitut og i teksten ovenfor.