Gå til indhold

Vil du studere i Danmark?

Borgere fra Norden har samme ret som danske studerende til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark.

Som islandsk statsborger søger man derfor optagelse på lige vilkår med danske studerende. Ansøgningen foregår gennem Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for udenlandske studerende der vil søge ind på en videregående uddannelse er typisk den 15. marts for en bacheloruddannelse og den 1. marts for en kandidatuddannelse. Da ansøgningsfristen kan variere mellem uddannelser bør man tjekke de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider vedrørende deres respektive optagelsesdeadlines. Man får besked om optagelse på en bacheloruddannelse i slutningen af juli.

Adgangskrav

Alle uddannelser der udbydes i Danmark er samlet i Uddannelsesguiden www.ug.dk. Her kan du læse om optagelseskrav, ansøgningsfrister osv. Det er muligt at søge ind på op til otte uddannelser ad gangen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at optagelsesbetingelser varierer uddannelser i mellem. Der henvises derfor til de enkelte institutioners hjemmeside for mere information og eventuelle oplysninger vedrørende supplerende adgangsprøver (f.eks. ved arkitektskolerne). 

For at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark skal man have bestået en gymnasieuddannelse. På www.ufm.dk kan du undersøge om din gymnasieuddannelse er anerkendt i Danmark. Når man søger om optagelse, skal eksamensbeviset være på dansk eller engelsk. Man må ikke selv oversætte sine officielle dokumenter, dette skal gøres af en autoriseret oversætter.

Sprogkrav

For adgang til uddannelser undervist på dansk skal man have tilfredsstillende danske sprogkundskaber for at kunne følge undervisningen. Internationale studerende kan deltage i gratis danskundervisning. Det er muligt at søge hjælp hos studieskolen, der har specialiseret sig i Dansk for Udlændinge og underviser i dansk som andetsprog/fremmedsprog. Ved optagelse bliver danskkundskaberne testet, så den enkelte placeres på rette niveau. Gennem dansk undervisning er det således muligt at starte på en engelsksproget bachelor og fortsætte på en dansksproget kandidatdel. Hvis du skriver, taler og læser dansk flydende, kan du få tilladelse til blot at tage studieprøven.

Højere uddannelsesinstitutioner kræver et højt niveau af engelskkundskaber. Ansøgere til bachelor- og kandidatuddannelser undervist på engelsk må som minimum have en eksamen med engelsk svarende til B i det danske gymnasium - visse uddannelser kræver A niveau. Ofte anvender uddannelsesinstitutionerne sprogprøverne TOEFL, IELTS og Cambridge ESOL (CAE) til at tjekke at man har de nødvendige engelskkundskaber. Har man engelsk som modersmål, kan man undtages for ovenstående krav.

SU under uddannelse

Så snart man har fået bekræftet plads på en uddannelse i Danmark, da kan man søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) via www.su.dk. Er du dansk statsborger og vil du gerne studere i Island, kan du ligeledes læse om muligheder for SU til uddannelser i udlandet på SU's hjemmeside.

Danske statsborgere kan få SU når de studerer i Danmark på en uddannelse der er godkendt af SU Styrelsen. Udenlandske statsborgere kan blive ligestillet med danske statsborgere og få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser. Disse kan man læse mere om på www.su.dk/udenlandsk-statsborger. Den tidligere regel om mindst to års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet om SU til en hel uddannelse i udlandet, er suppleret med en række krav om tilknytning til Danmark. Det anbefales altid at konsultere SU’s hjemmeside for de nyeste regler om uddannelsesstøtte.

Modtager man studielån fra Island mens man studerer i Danmark, kan man ikke modtage SU.

For yderligere generel information om uddannelser og studier i Danmark findes på engelsk på studyindenmark.dk.

Udveksling

Udvekslingsprogrammer mellem godkendte uddannelsessteder er gratis og du kan i de fleste tilfælde søge tilskud fra Erasmusfonden. Det er som regel muligt at medtage støtte fra hjemlandet. De udvekslingsprogrammer der hovedsageligt benyttes i Norden er Nordplus og Erasmus. Du kan læse mere om dette på www.nordplusonline.org.