Spring til indhold

Pension og ATP

Pension

Du kan finde information om dansk folke- og førtidspension på borger.dk og virk.dk.

På borger.dk kan du læse om pension i udlandet og fra udlandet og social sikring under arbejde i udlandet.

På virk.dk kan du læse om social sikring i udlandet.

Dansk ATP

Du kan modtage Dansk ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), hvis du i perioden fra det fyldte 16. år til det fyldte 67. år i kortere eller længere tid efter den 1. april 1964 har været lønmodtager i Danmark.

Læs mere på ATP's hjemmeside.

Oplysning om udbetaling fra ATP kan fås hos:

ATP
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Tlf. 0045-70 11 12 13
E-mail: atp@atp.dk