Gå til indhold

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Hvis man som tidligere dansk statsborger har ansøgt om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret.

Fra den 1. juli 2021 til den 1. juli 2026 har du mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Reglerne fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere.

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Mod ekstra gebyr kan erklæringen indsendes via Ambassaden.