Gå til indhold

Pas til børn under 18 år

OBS: Barnet, samt begge forældre skal være til stede ved pasansøgningen.
  • Barnet, samt begge forældre, skal være til stede ved pasansøgningen. Hvis kun den ene forælder har forældremyndigheden skal dokumentation herfor medbringes. 
Mulighed for digitalt samtykke:
Begge indehavere af forældremyndigheden til et barn skal underskrive ansøgningen om udstedelse af pas til barnet. Hvis en af forældrene ikke kan møde personligt, kan det give digitalt samtykke til ansøgningen, hvis vedkommende har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Barnet behøver ikke at have dansk cpr-nummer.
 
Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering.
Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.
 

Medbring:

  • Et ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades her. Samtykkeerklæringen på side 2 SKAL udfyldes og underskrives af begge forældre.
  • En kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas. 
  • En kopi af forældrenes vielsesattest – hvis det er barnets første pas. 
  • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas. 
  • En kopi af datasiden i den danske forældres pas – hvis begge forældre er danske, medbringes en kopi af begge pas.  

 

Du kan læse om, hvordan Udenrigsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udstedelse af pas her: Information om databeskyttelse.