Gå til indhold

Arbejds- og opholdstilladelse

Oplysninger om arbejds- og/eller opholdstilladelse gives af ambassaden: tlf. +354 575 0300

Islandske statsborgere, andre nordiske statsborgere og personer med statsborgerskab i et EU-land har automatisk opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Dog er der endnu visse restriktioner vedrørende arbejdstilladelser for tilrejsende fra nogle af de nye EU-lande.

Andre nationaliteter, der ønsker at søge arbejds- eller opholdstilladelse i Danmark, skal gøre følgende:

 1: Ansøgning om arbejds- og/eller opholdstilladelse indgives online her: https://dys.um.dk/permit/

 2: Før ansøger besøger ambassaden for at få taget sin biometri, skal et obligatorisk gebyr betales online i den samme ansøgning: https://dys.um.dk/permit/

 3: Når ansøgningen er indgivet og betalt, skal ansøger besøge ambassaden for at få taget biometri. Ansøger skal her medbringe:
 - Kvittering for betaling
 - Pas, som er gyldigt i mindst 3 måneder ud over den ansøgte tid, skal medbringes.
 - Kopi af alle de vedhæftede dokumenter

Ekspeditionstiden kan ofte være flere måneder, da ansøgningerne sendes til København.


Applicants for a residence or work permit in Denmark must apply online here.

When applying for a Danish residence or work permit, applicants must pay a mandatory fee online before arriving at the embassy.

To pay the fee, please access the following link:
https://dys.um.dk/permit/

After paying the fee, contact the embassy and make an appointment to register your biometrics.

Please bring a receipt for the online application and a receipt for the online payment, as well as a signed copy of your contract/application.

If you have attached all the required documents to your online application, you only need to bring your receipts and your passport to the embassy. Otherwise you need to bring all the required documents. On your receipt you can see which documents have been attached. Ansøgningsskema kan hentes på www.newtodenmark.dk

hvor der også er en vejledning.