Spring til indhold

Klima

Klima

Island ligger lige syd for den nordlige polarkreds. På grund af Golfstrømmen er klimaet i de sydlige og vestlige dele af landet tempereret med milde vintre og forholdsvis kølige somre. I Reykjavik er den årlige gennemsnitstemperatur + 5° C. Gennemsnit for juli er + 11,2° C, for januar - 0,2° C. Vejrliget er dagligt ustadigt med pludselige og hyppige skift. Kraftig blæst og storm er almindelig året rundt. Nedbøren er normalt rigelig. Island har 600 forskellige typer mos i sin natur.