Spring til indhold

Islands økonomi

Økonomi

BNP pr. capita:

USD 55.322 (2017)

Vækst i BNP pr. capita: 2,7 % (2017)
Valuta: Islandske kroner. ISK 100 = DKK 5,494 (Nationalbanken 2019)
Inflation: 1,8 % (december 2017)
Arbejdsløshed: 2,7 % (november 2017)

Island efter finanskrisen

Island blev hårdt ramt af krisen i 2008 og måtte have hjælp fra IMF og de nordiske lande. IMF afsluttede sit arbejde i 2011, lånene fra de nordiske lande blev betalt tilbage i 2014, og Island er vendt tilbage til normale økonomiske forhold. Kapitalrestriktionerne ophørte i marts 2017.

Fisk og fiskeriprodukter har traditionelt været den vigtigste indtægtskilde for Island. De seneste år har der været en stor vækst i turistsektoren, og ved årsskiftet 2014 overhalede turistsektoren for første gang fiskeindustrien som eksportindtægt. I 2017 var antallet af turister 2,2 millioner. Islands tredjestørste eksportindtægt stammer fra aluminium, produceret med brug af islandsk hydro- eller geotermisk energi.