Spring til indhold

Ambassaden søger to praktikanter til efteråret 2021

Billede ambassade

Praktikanter efterår 2021
Ambassaden søger to praktikanter med interesse inden for områderne politik, samhandel, kommunikation og Public Diplomacy.

Hvorfor praktik på den danske ambassade i Island?
Som praktikant på Danmarks ambassade i Island vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste, og et praktikophold vil derfor give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver.
 
På ambassaden får du mulighed for at arbejde med aktuelle udenrigs- og indenrigspolitiske spørgsmål, deltage i internationale møder og konferencer og tilegne dig viden om diplomatiet som helhed. Opholdet er med sit faglige indhold og smukke naturomgivelser en oplagt mulighed for at styrke dine faglige kompetencer og din egen personlige udvikling.
 
Dine opgaver vil ligge inden for følgende områder:
  • Baggrundsanalyser for økonomiske og politiske indberetninger
  • Public Diplomacy og markedsføring af Danmark
  • Planlægning af kulturelle events
  • Planlægning og eksekvering af indhold til SoMe-platforme samt hjemmeside
  • Fremme af samhandelen mellem Island og Danmark
  • Praktiske opgaver som led i ambassadens daglige drift
Kvalifikationer
For at komme i betragtning til en af stillingerne skal du være dansk statsborger og i gang med en relevant videregående uddannelse. Ansøgere, der har afsluttet en bacheloruddannelse på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes.
 
Vi forventer, at du har mod på meget forskelligartede opgaver, at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt. Du skal have interesse for politik, herunder gerne det nordiske samarbejde og Arktis. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Kørekort vil være en fordel.
 
Praktikantvilkår 
Praktikantopholdet varer 6 måneder med start den 1. august 2021. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 4.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.
 
Ansøgning
Ansøgning, CV, kopi af relevante eksamensbeviser samt evt. udtalelser/anbefalinger sendes som en samlet PDF-fil til rekamb@um.dk.
 
I emnefeltet skrives ”Praktikansøgning, efterår 2021”. Vi skal modtage din ansøgning senest d. 7. marts 2021. Ambassaden indkalder egnede kandidater til skype-samtale umiddelbart efter, og vi forventer at træffe afgørelse i slutningen af marts.
 
Spørgsmål kan rettes til ambassadens souschef Adam Grønholm: +354 888 4116 / adagro@um.dk