Spring til indhold

The Trade Council tilbyder

Herunder kan du læse, hvordan The Trade Council kan hjælpe din virksomhed.

Opbygning af gode relationer til offentlige beslutningstagere og viden om politiske processer og centrale aktører på eksportmarkederne er blevet en stadig vigtigere del af danske virksomheders strategi for at fastholde eller vinde markedsandele globalt.

The Trade Council har derfor lanceret en række målrettede ydelser under fællesbetegnelsen "Global Public Affairs", der kan understøtte din virksomheds beslutningstagere i udlandet.

Vores globale tilstedeværelse, politiske viden og internationale netværk gør os til en stærk partner for danske virksomheder, der opererer under regulerede eller vanskelige forhold på eksportmarkederne.

Via vores ambassader kan vi tilbyde din virksomhed følgende services inden for Global Public Affairs:

  • Adgang til centrale beslutningstagere - også på højeste niveau!
  • Kortlægning af centrale aktører og deres indbyrdes positioner inden for et givent område
  • Overvågning og kortlægning af lovgivning og politiske processer
  • Afholdelse af aktiviteter, der skaber opmærksomhed om "danske løsninger" - målrettet offentlige beslutningstagere, medier, mv.
  • Vurdering og håndtering af handelspolitiske spørgsmål samt politiske risici, CSR og anti-korruption
  • Håndtering af tvister og overvågning af retssager
  • Rådgivning om "Base of the Pyramide", dvs. nye markedssegmenter inden for lavindkomstgrupper
Tøv ikke med at kontakte ambassadens souschef, Adam Grønholm.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-15:00.

 

Souschef Adam Grønholm 
tlf. +354 888 4116

 

Ved dennes fravær kontakt:
Ambassadør Eva Egesborg Hansen
tlf. +354 575 0300