Skip to content

Reglur um námsstyrk (SU) fyrir erlenda ríkisborgara

Erlendir ríkisborgarar geta, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sótt um að standa jafnfætis Dönum við umsókn um námsstyrk (SU). Um tvenns slags regluverk er að ræða, danskar reglur eða reglur ESB.

Umsókn eftir dönskum reglum:

· Að hafa flutt til Danmerkur með foreldrum sínum fyrir 20 ára aldur og að fjölskyldan sé enn búsett í Danmörku.

· Að hafa verið gift/ur eða í skráðri samvist með dönskum ríkisborgara í a.m.k. 2 ár.

· Að hafa unnið í Danmörku í a.m.k. 2 ár og með að lágmarki 30 stunda vinnuviku.

· Að hafa dvalið í Danmörku a.m.k. 5 ár og að megin tilgangur dvalarinnar hafi ekki verið að stunda nám.

Rétturinn til að standa jafnfætis dönskum ríkisborgurum við SU-umsókn fellur niður, ef maður hefur dvalið utan Danmerkur í meira en 2 ár samfellt.

Umsókn eftir reglum ESB:

· Að vinna í Danmörku í raunverulegu starfi með a.m.k. 10-12 stunda vinnuviku.

· Að hafa verið búsett/ur í Danmörku í 5 ár og vera ríkisborgari í ESB/EES-landi eða Sviss, eða vera bundin/n ESB/EES-borgara eða Svisslendingi fjölskylduböndum.

Framvísa þarf ráðningarsamningi og launaseðlum frá vinnuveitanda og starfa í sama starfshlutfalli þann tíma sem námið tekur og á meðan maður fær SU. Sjálfstæður atvinnurekandi þarf að hafa CRV-skráningu og vera fjárhagslega virkur og framvísa gögnum þar að lútandi.

Upplýsingar um samfellda 5 ára búsetu er hægt að nálgast hjá þjóðskrá (folkeregister). Minna en 6 mánaða dvöl utan landsins á 5 ára tímabilinu hefur ekki áhrif á dvalartímann, né ef um er að ræða dvöl af heilsufarsástæðum eða herskyldu. Ef dvalið er utan Danmerkur í 2 ár eða meira, fellur fyrri dvalartími niður og hefja þarf nýtt 5 ára dvalartímabil til að eiga rétt á SU.

Sjá nánar um SU-reglur hér.