Spring til indhold

Statsborgerskab

Ansøgningen om dansk indfødsret indgives til den lokale politimyndighed i Danmark. Islændinge kan ved mindst 3 års ophold i Danmark få dansk statsborgerskab.

Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født i Danmark.
Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år.

Pr. 1. juli 2014 blev loven om dansk indfødsret ændret. Børn der bliver født i udlandet efter den 30. juni 2014 erhverver dansk statsborgerskab hvis en af forældrene er dansk uanset om forældrene er gift eller ej. Lovteksten kan læses her.

I danske pas er anført følgende: "Dansk statsborger, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år". Denne bestemmelse finder imidlertid ikke anvendelse på personer, der inden det fyldte 22. år har haft bopæl i et eller flere nordiske lande i sammenlagt mindst 7 år. Disse personer bibeholder således uden videre deres danske indfødsret også efter det fyldte 22. år.

Ny i Danmark findes reglerne om dansk indfødsret og statsborgerskab.

For yderligere information om indfødsret, samt en oversigt over erklæringer, henvises der til Statsforvaltningens hjemmeside her.