Spring til indhold

Statsborgerskab

Ansøgningen om dansk indfødsret indgives til den lokale politimyndighed i Danmark. Islændinge kan ved mindst 3 års ophold i Danmark få dansk statsborgerskab.

Ifølge loven om dansk indfødsret fra 1. juli 2014, erhverver børn, født efter 30. juni 2014, dansk statsborgerskab, hvis en af forældrene er dansk, uanset om forældrene er gift eller ej. Lovteksten kan læses her.

Er du født før 2014 se da oversigt over automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab her.

I danske pas er anført følgende: "Dansk statsborger, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år". Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der inden det fyldte 22. år har haft bopæl i et eller flere nordiske lande i sammenlagt mindst 7 år.

Ny i Danmark findes reglerne om dansk indfødsret og statsborgerskab.

For yderligere information om indfødsret, samt en oversigt over erklæringer, henvises der til Statsforvaltningens hjemmeside her.

For information om dobbelt statsborgerskab se her.