Spring til indhold

Dansk folke- og førtidspension

Du kan finde information om folke- og førtidspension på borger.dk og virk.dk.

På borger.dk kan du læse om pension i udlandet og fra udlandet og social sikring under arbejde i udlandet.

På virk.dk kan du læse om international social sikring.