Spring til indhold

Dansk ATP

Dansk ATP kan udbetales til personer, der i perioden fra det fyldte 16. år til det fyldte 67. år, i kortere eller længere tid efter den 1. april 1964 har været lønmodtagere i Danmark.

For personer født efter 1. juli 1939 til det fyldte 65. år.

For yderligere information henvises til ATP's hjemmeside.

Oplysning om udbetaling fra ATP kan fås hos:

ATP
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Tlf. 0045-70 11 12 13
E-mail: atp@atp.dk

Læs mere på ATP's hjemmeside.