Spring til indhold

Pas til børn under 18 år

OBS: Barnet, samt begge forældre skal være til stede ved pasansøgningen.

  • Barnet samt begge forældre skal være til stede ved pasansøgningen. Hvis kun den ene forældre har forældremyndigheden skal dokumentation herfor medbringes.

Medbring:

  • Et ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side. Samtykkeerklæringen på side 3 SKAL udfyldes og underskrive af begge forældre.
  • En kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas. 
  • En kopi af forældrenes vielsesattest – hvis det er barnets første pas. 
  • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas. 
  • En kopi af datasiden i den danske forældres pas – hvis begge forældre er danske medbringes en kopi af begge pas.