Spring til indhold

Pas

Pr. 1. januar 2012 er der indført biometriske pas med digitalt foto, fingeraftryk samt digital signatur. Læs mere i dokumentet under 'Download'-feltet i højre kolonne. Samtidig er gebyrerne for pasudstedelse ændret. Læs mere under gebyrregler i venstre kolonne.

Udstedelse af pas formidles af ambassaden. De danske konsulater på Island kan grundet indførelse af biometriske pas pr. 1. januar 2012 kun udstede pas til børn under 12 år, da disse pas ikke indeholder biometri. Konsulaterne kan ligeledes stadig udstede provisoriske pas. Ansøgning om pas kan tillige indgives hos de kommunale borgerservicecentre i Danmark.
 
Ansøgning om pas skal ske personligt på ambassaden.
 
Det gamle pas skal medbringes. Ved bortkomst eller førstegangsudstedelse skal fødsels- eller dåbsattest medbringes samt om mulig billedlegitimation.
Børn kan ikke længere indskrives i pas.

Gebyr for udstedelse af pas, ligegyldig type er pr. 1 oktober 2016 ISK 17.000.
Gebyret er herefter det samme for alle aldersgrupper. Der gives ikke rabat til personer under 18 eller over 65 år. Ydermere er gebyret ikke længere afhængig af hvilken type pas der udstedes, afgiften er derfor den samme om du skal have et nyt pas, en pasforlængelse eller et provisorisk pas.

De nye maskinlæsbare pas udstedes alle af Rigspolitiet i Danmark. Udstedelsen af et nyt pas tager normalt 14 dage, men kan i visse perioder tage op til 4 uger. Skal en rejse påbegyndes inden det nye pas er modtaget vil ambassaden eller konsulaterne i visse tilfælde forlænge det gamle pas eller udstede et provisorisk pas. 

 

 

 

 

 

Pasansøgningsskema kan downloades her: Pasansøgningsskema