Spring til indhold

Vil du studere i Danmark?

Borgere fra Norden har samme ret som danske studerende til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark.

Som islandsk statsborger søger man altså optagelse på lige vilkår med danske studerende. Man skal ansøge gennem Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen for udenlandske studerende der vil søge ind på en videregående uddannelse er typisk den 15. marts for en bacheloruddannelse og d. 1. marts for en Kandidatuddannelse, men disse kan variere så man bør tjekke de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider for optag. Man får besked om optagelse på en bacheloruddannelse i slutningen af juli.

Alle uddannelser der udbydes i Danmark er samlet i Uddannelsesguiden www.ug.dk. Her kan du læse om optagelseskrav, ansøgningsfrister osv. Det er muligt at søge ind på op til otte uddannelser ad gangen. Optagelsesbetingelser varierer for de enkelte uddannelsesinstitutioner, disse beskrives på de enkelte institutioners hjemmesider.

For at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark skal man have bestået en gymnasieuddannelse. På www.ufm.dk kan du undersøge om din gymnasieuddannelse er anerkendt i Danmark. Når man søger om optagelse, skal eksamensbeviset være på dansk eller engelsk. Man må ikke selv oversætte sine officielle dokumenter, dette skal gøres af en autoriseret oversætter.

Hvis man skal studere en uddannelse på dansk, kan man søge hjælp hos studieskolen, der har specialiseret sig i Dansk for Udlændinge og underviser i dansk som andetsprog/fremmedsprog. Ved optagelse bliver danskkundskaberne testet, så den enkelte placeres på rette niveau. Hvis du skriver, taler og læser dansk flydende, kan du få tilladelse til blot at tage studieprøven.

SU under uddannelse

Så snart man har fået bekræftet plads på en uddannelse i Danmark kan man søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) via www.su.dk. Er du dansk statsborger og vil du gerne studere i Island, kan du ligeledes læse om muligheder for SU til uddannelser i udlandet på SU's hjemmeside.

Danske statsborgere kan få SU når de studerer i Danmark på en uddannelse der er godkendt af SU Styrelsen. Udenlandske statsborgere kan blive ligestillet med danske statsborgere og få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser. Disse kan man læse mere om på www.su.dk/udenlandsk-statsborger. Den tidligere regel om mindst to års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet om SU til en hel uddannelse i udlandet, er suppleret med en række krav om tilknytning til Danmark. Det anbefales altid at konsultere SU’s hjemmeside for de nyeste regler om uddannelsesstøtte.

Modtager man studielån fra Island mens man studerer i Danmark, kan man ikke modtage SU.
Yderligere generel information findes på engelsk på www.studyindenmark.dk.

Udveksling

Udvekslingsprogrammer mellem godkendte uddannelsessteder er gratis og du kan i de fleste tilfælde søge tilskud fra Erasmusfonden. Det er som regel muligt at medtage støtte fra hjemlandet. De udvekslingsprogrammer der hovedsageligt benyttes i Norden er Nordplus og Erasmus. Du kan læse mere om dette på www.nordplusonline.org.

Studiemesse i Reykjavik

Ambassaden afholder en årlig studiemesse. Her kan du møde repræsentanter fra danske uddannelsesinstitutioner, og du har lejlighed til at få svar på dine spørgsmål om uddannelse i Danmark. Du kan holde dig opdateret om studiemessen på ambassadens hjemmeside. Læs om en tidligere studiemesse her.