Spring til indhold

Vil du studere i Danmark?

Borgere fra Norden har samme ret som danske studerende til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark.

Som islandsk statsborger søger man altså optagelse på lige vilkår med danske studerende. Ansøgningsfristen for udenlandske studerende der vil søge ind på en videregående uddannelse er typisk den 15. marts, og studiestart er i august/september. Dog varierer ansøgningsfristerne til uddannelserne hos uddannelsesinstitutionerne. Læs mere på www.optagelse.dk.   

De enkelte uddannelsesinstitutioner er ansvarlige for egne optagelsesbetingelser. Tjek derfor uddannelsernes hjemmesider for nærmere information. Find uddannelsernes hjemmesider her.

Udveksling

Udvekslingsprogrammer mellem godkendte uddannelsessteder er gratis og du kan i de fleste tilfælde søge tilskud fra Erasmusfonden. Det er som regel muligt at medtage støtte fra hjemlandet. De udvekslingsprogrammer der hovedsageligt benyttes i Norden er Nordplus og Erasmus. Du kan læse mere om dette på www.nordplusonline.org.

SU under uddannelse

Er du dansk statsborger og vil studere i Island, kan du læse om støttemuligheder på www.su.dk . Det anbefales altid at konsultere SU’s hjemmeside for nyeste regler om uddannelsesstøtte. Den tidligere regel om mindst to års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet om SU, til en hel uddannelse i udlandet, er suppleret med en række krav om tilknytning til Danmark.

Ønsker du yderligere generel information om uddannelserne og studier i Danmark kan du læse mere på studyindenmark.dk og www.ug.dk.

Studiemesse i Reykjavik

Ambassaden afholder en årlig studiemesse. Her kan du møde repræsentanter fra danske uddannelsesinstitutioner, og du har lejlighed til at få svar på dine spørgsmål om uddannelse i Danmark. Du kan holde dig opdateret om studiemessen på ambassadens hjemmeside. Læs om en tidligere studiemesse her.