Spring til indhold

Landefakta

Geografi:

Areal:                      103.000 km2 (Danmark: 46.000 km2)
Indbyggertal:  348.450
Hovedstad:   Reykjavik, hvor 2/3 af befolkningen bor (med hovedstæder)
Befolkningsvækst:   + 1,0 % i gennemsnit de sidste 10 år
Befolkning:   91 % islændinge, 9 % indvandrere
Sprog:   Islandsk
Religion:   Luthersk-evangelisk 76, 8 %, andre trosretninger 11%
Nationaldag:   17. juni (uafhængighedsdagen 17. juni 1944, Island udråbt til republik)

 

Økonomi:

BNP pr. capita:

USD 52.825 (2017)

Vækst i BNP pr. capita:                                    3,6 % (2017)
Valuta: Islandske kroner. ISK 100 = DKK 6,1 (januar 2018)
Inflation: 1,8 % (december 2017)
Arbejdsløshed: 2,7 % (november 2017)

Politik:

Parlament: Alþingi, på dansk Altinget (63 pladser).

Altingets sammensætning efter valget 28. oktober 2017:

Selvstændighedspartiet 

      25,2 % (16 pladser)

Venstre Grønne  15,9 % (11 pladser)
Fremskridtspartiet  11,5 % (8 pladser)
Alliancen  12,1 % (7 pladser)
Centrumpartiet   10,9 % (7 pladser)
Piraterne   9, 2 % (6 pladser)
Folkets Parti  6,9 % (4 pladser)
Reformpartiet  6,7 % (4 pladser)

 

Regeringen:

Den nuværende regeringkoalition (Selvstændighedspartiet, Venstre Grønne, Fremskridtspariet) har 35 mandater. Regeringen blev dannet 30. november 2017.

Statsminister: Katrín Jakobsdóttir (Venstre Grønne)

Udenrigsminister: Guðlaugur Þór Þórðarson (Selvstændighedspartiet)

Social- og ligestillingsminister: Ásmundur Einar Daðason (Fremskridtspartiet)

Fiskeri- og landbrugsminister: Kristján Þór Julíusson (Selvstændighedspartiet)

Økonomi- og finansminister: Bjarni Benediktsson (Selvstændighedspartiet)

Sundhedsminister: Svandís Svavarsdóttir (Venstre Grønne)

Undervisnings- og kulturminister: Lilja Alfreðsdóttir (Fremskridtspartiet) 

Miljø- og Resourceminister: Guðmundur Ingi Guðbrandsson (Venstre Grønne)

Infrastruktur- og regionsminister/Nordisk Samarbejdsminister: Sigurður Ingi Jóhansson (Fremskridtspartiet)

Turisme, industri og innovationsminister: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir (Selvstændighedspartiet)

Justitsminister: Sigríður Andersen (Selvstændighedspartiet)

 

Styreform:

Republik og konstitutionelt parlamentarisk demokrati. Islands præsident er Guðni Thorlacius Jóhannesson. Han blev valgt den 25. juni 2016 og overtog embedet den 1. august 2016.

Præsidenten er ikke tilknyttet et parti. Island har haft fem præsidenter, siden personaleunionens opløsning i 1944. Guðni Thorlacius Jóhannesson er landets sjette præsident.

Præsidenten vælges ved direkte valg for fire år, uden begrænsning for genvalg. Præsidentens beføjelser er begrænsede. Den udøvende magt er placeret hos regeringen. Statsministeren kan, gennem præsidenten, på et hvilket som helst tidspunkt opløse tinget og udskrive nyvalg.

 

Økonomi:

Island blev hårdt ramt af krisen i 2008, og måtte have hjælp fra IMF og de nordiske lande. IMF afsluttede sit arbejde i 2011, lånene fra de nordiske lande blev betalt tilbage i 2014, og Island er vendt tilbage til normale økonomiske forhold. Kapitalrestriktionerne ophørte i marts 2017.

Fisk og fiskeriprodukter har traditionelt været den vigtigste indtægtskilde for Island. De seneste år har der været en stor vækst i turistsektoren, og ved årsskiftet 2014 overhalede turistsektoren for første gang fiskeindustrien som eksport indtægt. I 2017 var antallet af turister 2,2 millioner. Islands tredjestørste eksportindtægt stammer fra aluminium, produceret med brug af islandsk hydro- eller geotermisk energi.

 

Internationalt samarbejde:

Island er forankret i FN, NATO, Norden, og EØS. Islands sikkerhedspolitik er baseret på medlemskabet af NATO og en bilateral forsvarstraktat af 1951 med USA, der blev genbekræftet, da USA i 2006 trak sine ustationerede militære enheder tilbage fra Keflavik basen. Island opretholder ikke selv noget militært forsvar, men alene en beskeden kystbevogtning. Islændingene har ingen planer om at oprette egne militære styrker men deltager på anden vis i NATO's og FN operationer. NATO har siden 2008 lavet årlige air-policing øvelser i Island, hvor Danmark flere gange har deltaget. Medlemskabet af Arktisk Råd er desuden centralt for Island.

 

Klima:

Island ligger lige syd for den nordlige polarkreds. På grund af Golfstrømmen er klimaet i de sydlige og vestlige dele af landet tempereret med milde vintre og forholdsvis kølige somre. I Reykjavik er den årlige gennemsnitstemperatur + 5° C. Gennemsnit for juli er + 11,2° C, for januar - 0,2° C. Vejrliget er dagligt ustadigt med pludselige og hyppige skift. Kraftig blæst og storm er almindelig året rundt. Nedbøren er normalt rigelig. Island har 600 forskellige typer mos i sin natur.