Spring til indhold

Danske udviklingspolitiske prioriteter - Priorities for Danish Development Cooperation 2015

02.09.2014  13:26
I forbindelse med årets finanslovsforslaget har regeringen også offentliggjort en rapport om de danske udviklingspolitiske prioriteringer med et overblik over udviklingsbudgettet for de næste fire år.

The Danish Government has launched a publication presenting the priorities for Danish development cooperation and an overview of the development cooperation budget for the next four years.

Rapporten vedlægges her på
dansk - http://um.dk/da/danida/det-vil-vi/prioritet/udviklingspolitiske-prioriteter-2015/

The report can be read here in English -
http://um.dk/en/danida-en/goals/government-priorities---danish-development-assistance/priorities-2015-2018/Seneste nyt

    Se alle