Spring til indhold

Udgivelsen af dokumentsamlingen Den Islandske Landkommission

02.05.2016  16:23

Første af i alt seks bind af dokumentsamlingen fra Den Islandske Landkommission blev den 27. april overgivet til Islands undervisningsminister, Illugi Gunnarsson, og den danske ambassadør, Mette Kjuel Nielsen.

Dokumentsamlingen er baseret på 4200 håndskrevne sider fra den Islandske Landkommission, der fra Danmark rejste Island rundt fra foråret 1770 til efteråret 1771. Landkommissionen indsamlede oplysninger om landet, borgerne og samfundet. Oplysningerne kom fra såvel embedsmand som menigmand, der besvarede spørgsmål om alle sider af samfundet i Island og man kunne frit fremkomme med sine synspunkter.

Dokumentsamlingen giver et spændende indblik i de mange problemstillinger, som islændingene drøftede i slutningen af det 18. århundrede. Den indeholder breve fra beboerne, præster, lovmænd og højere embedsmænd, samt alle dokumenter fra selve kommissionen inklusiv mødereferater og forslag om islandske anliggender. Dokumenterne kommer rundt om de fleste aspekter af det islandske samfund og livsvilkår i Island på den tid: befolkning, kirke, sundhed, handel, håndværk, landbrug, fiskeri, transport og meget mere.

Beskrivelserne og bidragene fra almindelige mennesker gør dokumentsamlingen meget unik og værdifuld, og dokumenterne giver et unikt indblik i livet for islændinge i slutningen af det 18. århundrede, og viser aspekter af forbindelsen til det centrale styre i det dansk-norske rige.

Udgivelsen er sket i et tæt og nært samarbejde med Islands Statsarkiv, Islands Historiske Samfund og Danmark Rigsarkiv. Dokumenterne blev overleveret til Island i 1928. Med udgivelsen, der støttes økonomisk af Augustinusfonden, vil hele dokumentsamlingen foreligge på islandsk og dansk, og vil også være tilgængelig elektronisk.

Se ambassadørens tale her.Seneste nyt

    Se alle