Spring til indhold

Ambassaden søger praktikant til foråret 2015

10.09.2014  12:34

Ambassaden søger i øjeblikket en praktikant i perioden 1. februar – 31. juli 2015. Praktikanten vil primært beskæftige sig med politiske og kommercielle opgaver.

Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste og et praktikophold vil give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver.

En af dine hovedopgaver bliver, at bidrage til udarbejdelsen af indberetninger til Udenrigsministeriet, herunder foretage informationssøgning. Der kan også være tale om udarbejdelse af analyser vedrørende en konkret problemstilling, relateret til Islands politiske og/eller økonomiske situation. Du vil komme tæt på det Arktiske samarbejde idet det i øjeblikket er et af ambassadens fokusområder.

Du vil også få mulighed for at deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt bidrage til ambassadens informationsarbejde, herunder udadrettede arrangementer, hjemmeside og andre sociale medier. Der er tale om uddannelsespraktik, hvor vi giver dig mulighed for "hands-on" at lære, hvordan en lille dansk ambassade arbejder, især på det politisk-økonomiske område. Hvis du har behov for det, vi vil søge at tilrettelægge praktikopholdet, så du kan opnå meritoverførsel.


Kvalifikationer
Du skal være i gang med en kommerciel, samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse og skal have mod på meget forskelligartede opgaver. Du skal desuden have interesse for politik, herunder det nordiske samarbejde, EU, Arktis og islandske samfundsforhold. Ansøgere der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes. Personer som allerede har afsluttet deres kandidateksamen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgeren forventes at være selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, samt kørekort og køreerfaring forudsættes. Gode IT-kundskaber, erfaring med sociale medier samt kendskab til islandsk vil være en fordel.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men Ambassaden yder et boligtilskud på 3.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten har ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2014
. Vedlæg venligst CV og evt. anbefalinger. Ansøgningen sendes til
rekamb@um.dk .Seneste nyt

    Se alle