Spring til indhold

Kommunale og regionale valg 2017 (brevstem senest 15. November)

03.10.2017  14:40

Der afholdes kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017.

Vælgere der kan stemme til valget, kan brevstemme på Danmarks Ambassade og konsulaterne. Vær opmærksom på at afgive brevstemme i god tid, og senest d. 15. November så din brevstemme vil være modtaget i rette kommune på valgdagen senest kl. 08.00 dansk tid.

Ambassadens åbningstider er mandag til fredag kl. 9.00 og 15.00. Husk legitimation.

VEJLEDNING TIL VÆLGERE OM BREVSTEMMEAFGIVNING

på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg til de kommunale og regionale valg den 21. november 2017.

Ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 kan du brevstemme følgende steder, hvis du opholder dig i udlandet, på Færøerne eller i Grønland:

  • På danske repræsentationer i udlandet (ambassader og konsulater).
  • Hos de stemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet, der er udpeget hertil.
  • På folkeregistrene på Færøerne og i Grønland, hvis du har fast bopæl i Danmark, men opholder dig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland.
  • På danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg både inden for og uden for dansk område.

Du kan stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den kommune/region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i CPR. Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at skrive listebetegnelsen og/eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten stiller op for. Det regnes stadig som en personlig stemme.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ikke meddelelser om, hvilke kandidatlister og kandidater der opstiller i de enkelte kommuner og regioner. Du skal derfor selv undersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din kommune/region. Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i din kommune og region, vil fra den 9. oktober 2017 eller snarest muligt derefter kunne findes de steder i din kommune, hvor du kan brevstemme (f.eks. i borgerservice), og typisk også på kommunens hjemmeside.

Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.

Fortegnelsen herunder viser bogstavbetegnelser (partibogstaver) for kandidatlister, der opstiller for partier, som den 1. august 2017 er opstillingsberettiget til folke-tingsvalg. Disse bogstaver er ”reserverede” og kan ikke gives til andre kandidatlister ved dette valg. Fortegnelsen viser ikke, om de nævnte partier rent faktisk opstiller til valget i din kommune/region, ligesom der i din kommune/region kan være eller blive opstillet andre kandidatlister.

A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
D. for Nye Borgerlige
F. for SF – Socialistisk Folkeparti
I. for Liberal Alliance
O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. for Alternativet

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X.

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til brevstemmesedlerne.Seneste nyt

    Se alle