Spring til indhold

Overrækkelse af Grønlands hjemmestyres fortjenstmedalje til Gerth Larsen

13.09.2012  12:02

Ved en højtidelig ceremoni i islandske Althingi’s smukke lokaler lørdag den 09. september overrakte formanden for Grønlands Landsting ”Inatsisartut” Josef Motzfeldt den grønlandske fortjenstmedalje ”Nersornaat” i sølv til tolk Gerth Larsen for hans store indsats til gavn for Grønland og grønlandske borgere i almindelighed og for grønlandske patienter på islandsk sygehuse i særdeleshed.

Gerth Larsen er født og opvokset i Grønland, men har i mange år været bosat på Island med sin islandske familie. Sideløbende med sit ”civile” arbejde i Air Iceland har Gerth Larsen i snart tyve år været eksternt tilknyttet ambassaden, oprindeligt udelukkende som tolk for de grønlandske patienter, der blev overført til behandling på islandske sygehuse i medfør af en islandsk-grønlandsk aftale. Med tiden fik Gerth Larsens virke nærmest karakter af et ”mobilt en mands socialkontor”, der tog sig af alle hånde sociale problemer, der involverede grønlandske borgere under ophold eller transit på Island.

At også de grønlandske myndigheder var opmærksom på Gerth Larsens helt usædvanlige indsats, blev bevist, da han sidste år blev fast ansat og aflønnet af Grønland. Tildelingen af fortjenstmedaljen, som var yderligere en markering af, hvor værdsat Gerth Larsens indsats er i Grønland, var efterfølgende genstand for betydelig opmærksomhed fra de grønlandske medier, jfr. følgende links.

Kalaallit Nunaata Radioa

Sermitsiaq

Inatsisartut

Gerth

Her ses Gerth Larsen sammen med sin kone Rannveig Óskarsdóttir og Grønlands Landstings "Inatsisartut" Josef Motzfeldt.