Spring til indhold

Ambassaden søger praktikanter til efteråret 2019

19.02.2019  16:34
Praktikanter efterår 2019

Ambassaden søger to praktikanter med interesse inden for områderne politik, samhandel, kommunikation og Public Diplomacy.

Hvorfor praktik på den danske ambassade i Island?
Som praktikant på Danmarks ambassade i Island vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste, og et praktikophold vil derfor give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver.

På ambassaden får du mulighed for at arbejde med aktuelle udenrigs- og indenrigspolitiske spørgsmål, deltage i internationale møder og konferencer og tilegne dig viden om diplomatiet som helhed. Opholdet er med sit faglige indhold og smukke naturomgivelser en oplagt mulighed for styrke dine faglige kompetencer og din egen personlige udvikling.

Du vil gerne udbygge dine kompetencer inden for følgende områder:
• Baggrundsanalyser for økonomiske og politiske indberetninger
• Public Diplomacy og markedsføring af Danmark
• Planlægning af kulturelle events
• Ambassadens sociale medie platforme
• Fremme af samhandelen mellem Island og Danmark
• Praktiske opgaver som led i ambassadens daglige drift

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til en af stillingerne skal du være dansk statsborger og i gang med en relevant videregående uddannelse. Ansøgere der har afsluttet en bacheloruddannelse på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes.
Vi forventer, at du har mod på meget forskelligartede opgaver, at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt. Du skal have interesse for politik, herunder gerne det nordiske samarbejde og Arktis.
Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Kørekort vil være en fordel.

Praktikantvilkår 
Praktikantopholdet varer 6 måneder med start den 1. august. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 4.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.

Ansøgning
Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser sendes pr. mail til rekamb@um.dk.
I emnefeltet skrives ”Praktikansøgning, efterår 2019”. Vi skal modtage din ansøgning senest d. 14. marts 2019. Ambassaden indkalder egnede kandidater til samtale umiddelbart efter og vi forventer at træffe afgørelse primo april 2019.