Spring til indhold

Ambassaden søger praktikant til foråret 2016

18.09.2015  14:20

Ambassaden tilbyder

Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste, og et praktikophold vil derfor give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver.

En af dine hovedopgaver bliver at bidrage til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Der kan også være tale om udarbejdelse af analyser vedr. en konkret problemstilling relateret til Islands politiske og/eller økonomiske situation.
Du vil også få mulighed for at deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt bidrage til ambassadens informationsarbejde, herunder udadrettede arrangementer og hjemmeside.

Kvalifikationer

Du skal være dansk statsborger og i gang med en samfundsvidenskabelig, kommerciel eller anden relevant bacheloruddannelse og skal have mod på meget forskelligartede opgaver. Du skal desuden have interesse for politik, herunder særligt det nordiske samarbejde, Arktis og EU. Ansøgere, der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes. Personer der allerede har afsluttet deres kandidateksamen vil ikke komme i betragtning.

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst, proaktiv og fleksibel. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Det vil være en fordel, men ikke en nødvendighed, at have kendskab til det islandske sprog. Du skal gerne besidde basale IT-kundskaber, samt have kendskab til de sociale medier, i særdeleshed Facebook.

Praktikantvilkår

Der er tale om uddannelsespraktik, hvor vi giver dig mulighed for ”hands-on” at lære, hvordan en lille dansk ambassade arbejder, især på det politisk-økonomiske område. Hvis du har behov for det, vil vi søge at tilrettelægge praktikopholdet, så du kan opnå meritoverførsel.

Vi tildeler dig en vejleder, som vil støtte og guide dig i det daglige arbejde på ambassaden, samt fungere som vejleder i forbindelse med de større skriftlige opgaver, som udarbejdes under opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 3.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.

Ansøgning

Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser med overskriften ”Praktikansøgning, forår 2016” sendes pr. mail til rekamb@um.dk med CC til ernhem@um.dk . Vi skal modtage din ansøgning senest d. 15. oktober 2015 og forventer at træffe beslutning medio november. Tilfredsstillende sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for at arbejde som praktikant på ambassaden. Ansøgning herom indsendes efter tilbud om praktikplads.

Du er velkommen til at kontakte Konsul Ernst Hemmingsen
ernhem@um.dk /+354-867-7484 eller vores nuværende praktikant Martin Marc Vadman på marvad@um.dk, hvis du har spørgsmål.Seneste nyt

    Se alle