Spring til indhold

Ny aftale løfter Norden

03.04.2013  17:31

Vækst, beskæftigelse og økonomisk potentiale er i fokus i en ny aftale mellem den danske regering og alle Folketingets partier, der skal gøre det nemmere for nordiske borgere at færdes og arbejde på tværs af landegrænserne.Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en vigtig aftale, der skal reducere antallet af grænsehindringer i Norden.

Aftalen vil gøre det lettere for borgere og virksomheder at bevæge sig, studere og tage ophold i et andet nordisk land. Ambitionen er, vi skal gøre endnu bedre brug af det store potentiale, der er i det nordiske fællesskab. Helt konkret skal det være muligt at bevæge sig på tværs af grænserne i Norden, uden man risikerer at havne i en gråzone – eller direkte blive forhindret på grund af uklare love og regler.

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få opbakning fra samtlige partier til denne aftale. Grænsehindringer betyder, at vi i dag ikke får udnyttet det nordiske samarbejdes potentiale til fulde. Det skal vi have ændret på – til gavn for alle de nordiske landes vækst, beskæftigelse og økonomi,” siger minister for nordisk samarbejde Manu Sareen.

Sidste år holdt alle fem nordiske parlamenter debatter om grænsehindringer, og nu går Danmark som det foreløbigt eneste land i Norden i front med en forpligtende aftale, som sætter dagsordenen for arbejdet med grænsehindringer i de enkelte ministerier. Der er en række grænsehindringer, der skal nedbrydes i samarbejde med et eller flere af de nordiske lande, og med denne aftale har den danske regering forpligtet sig til at tage initiativet.

”Det er en vigtig nordisk milepæl, der dermed rammes i jorden. Vi håber, de øvrige nordiske lande kommer lige så langt som vi. Dernæst håber vi på nordisk enighed om en form for styrket klageadgang, der kan hjælpe borgerne, når de udsættes for grænsehindringer”, siger Formand for Nordisk Råds danske delegation Bertel Haarder.

Aftalen skal for eksempel gøre det lettere for studerende og færdiguddannede at tage praktik eller arbejde i et andet nordisk land, uden man begrænses af skatteregler, socialforsikringsordninger og praktikregler, der ikke passer sammen, eller som er så uklare, at det afholder den enkelte fra at vove springet. En fri bevægelighed har stor betydning for både væksten, beskæftigelsen og økonomien i de nordiske lande.

En undersøgelse foretaget af Øresundskomiteen viste for nyligt, at ganske få grænsehindringer mellem Sverige og Danmark påvirker væksten negativt og koster landene mange millioner årligt. Dansk og svensk økonomi taber for eksempel årligt 280 millioner kroner på grund af problematiske uddannelsesforhold, der gør, at flere uddannelser ikke godkendes på tværs af Øresund.

For yderligere information, kontakt:
Bodil Liv Holm, presseansvarlig i Ligestillings- og Kirkeministeriet, tlf.: 50 96 67 50