Spring til indhold

Danmark fremlægger formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd for 2015

03.11.2014  15:41

Den danske statsminister har netop deltaget i Nordisk Råd møde i Stockholm. Her fremlagde hun det danske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd for 2015: "Vækst, Velfærd og Værdier".

Nordisk Råds præsident hilste programmet velkommen og betonede især det kommende formanskabs prioritering af temaerne Arktis, vækst og branding af Norden.

"Vækst er altafgørende, hvis vi vil bevare og udbygge Nordens position som foregangsregion, særlig når det gælder grønne løsninger, energi og klima. Derfor er vækst, jobskabelse og øget konkurrencekraft helt centralt i det danske formandskabsprogram", udtaler den danske minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen.

Helt konkret vil Danmark arbejde for udvikling af attraktive, smarte og bæredygtige byer, som Norden er kendt for. I 2015 vil formandskabet lancere en stor nordisk projektkonkurrence om nye løsninger for udvikling af attraktive og bæredygtige byrum.

Danmark vil også fremlægge en nordisk handlingsplan for en ressourceeffektiv og bæredygtig nordisk mode- og tekstilproduktion.

Se pressemeddelelse herom
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/danmark-overtager-stafetten-for-det-nordiske-samarbejde