Spring til indhold

Nordisk samarbejde om integration af flygtninge

04.02.2016  16:12

Nordisk ministerråds samarbejdsminister mødtes onsdag i Esbo, Finland. Finland har formandsskabet for Det Nordiske Ministerråd.

Her udvekslede de nordiske ministre erfaringer om landenes håndtering af den nuværende flygtningesituation.

Danmarks minister for nordlige anliggender, Peter Christensen, understregede, at integration er en stor udfordring, og at det ikke er alle de nordiske erfaringer, der hidtil har været positive, men at man kan også lære af hinandens fejltrin. 

På mødet opstillede samarbejdsministrene retningslinjer for et flerårigt samarbejdsprojekt om integration af flygtninge og indvandrere.

Samarbejdet vil have fokus på de praktiske løsninger, der kan opnås inden for rammerne af det Nordisk Ministerråds samarbejde.

 "" 
Fotograf: Mary Gestrin/Norden.org