Spring til indhold

Dansk energimodel skal sikre øget eksport

14.07.2014  13:40

Danmark har gennem de seneste fire årtier oplevet økonomisk vækst samtidig med, at energiforbruget er faldet. Den danske energimodel møder stor interesse fra udlandet og skal nu eksporteres.

Partierne bag Vækstplan for energi og klima (S, RV, V, SF, LA og K) er blevet enige om at afsætte 10 millioner kroner for 2014-15 til et initiativ, der skal fremme eksporten af danske energiløsninger. Fra dansk side er der i første omgang fokus på Storbritannien, Tyskland og Kina. Indsatsen finansieres af vækstpuljen under Vækstplan DK.

”Danmark går forrest, når det gælder grøn energiteknologi, og det skal vi leve af. Derfor hjælper vi nu de virksomheder, der har udviklet smarte løsninger med at eksportere deres viden og produkter til resten af verden. Det er både godt for klimaet og for økonomien”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Initiativet er udviklet i tæt dialog med erhvervet, heriblandt Dansk Industri, Dansk Energi, Danish Board of District Heating og Vindmølleindustrien samt et stort antal eksportvirksomheder som Danfoss, Grundfos, Velux, Rockwool, Vestas m.fl. Erhvervet har anbefalet, at indsatsen i første omgang fokuseres mod Storbritannien, Tyskland og Kina. Disse lande købte i 2013 energiteknologi for 27,3 mia. kr. af danske virksomheder, svarende til 40 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi. Dansk eksport af energiteknologi på globalt plan steg i 2013 med 10,8 pct. til knap 68 milliarder kroner.