Spring til indhold

Ambassaden søger en praktikant til efteråret 2016

12.02.2016  15:18

Ambassaden tilbyder

Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste, og et praktikophold vil derfor give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver. 

Opgaverne er grundet vores størrelse meget forskelligartede, og du vil derigennem prøve kræfter med mange spændende opgaver. Du vil blive bedt om at bidrage til udarbejdelse af indberetninger, lave informationssøgning, samt udarbejde analyser af en konkret problemstilling.

Du vil også få mulighed for at deltage i forskellige seminarer, konferencer og eksterne møder samt bidrage til ambassadens udadgående informationsarbejde, blandt andet gennem sociale medier, såvel som ved store og små arrangementer.

Kvalifikationer

Du skal være dansk statsborger og i gang med en videregående uddannelse. Ansøgere, der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes. Personer der allerede har afsluttet deres kandidateksamen vil ikke komme i betragtning.

Vi forventer, at du har mod på meget forskelligartede opgaver, kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst, proaktiv og fleksibel. Du skal have interesse for politik, herunder gerne det nordiske samarbejde og Arktis.

Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Det vil være en fordel, men ikke en nødvendighed, at have kendskab til det islandske sprog. Du skal besidde basale IT-kundskaber, have godt kendskab til de sociale medier, i særdeleshed Facebook, og du skal have kørekort.

Praktikantvilkår

Der er tale om uddannelsespraktik, hvor vi giver dig mulighed for ”hands-on” at lære, hvordan en lille dansk ambassade arbejder til gavn for Danmark. Hvis du har behov for det, vil vi søge at tilrettelægge praktikopholdet, så du kan opnå meritoverførsel.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 3.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.

Ansøgning

Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser sendes pr. mail til rekamb@um.dk. I emnefeltet skrives ”Praktikansøgning, efterår 2016”.

Vi skal modtage din ansøgning senest d. 15. marts, og forventer at træffe beslutning primo april.

Du er velkommen til at sende en mail til os på rekamb@um.dk, hvis du har spørgsmål. Du kan også kontakte vores nuværende praktikant, Kasper, på kasroc@um.dk.

 Seneste nyt

    Se alle