Spring til indhold

Stor dansk deltagelse i øvelsen Saber Strike i Litauen

19.06.2014  14:17

Danmark deltager i øvelsen Saber Strike, der afholdes i de baltiske lande i perioden 9.-20. juni 2014 med deltagelse af mere end 4.500 soldater fra 10 NATO- og partnerlande: de tre baltiske lande samt Danmark, USA, UK, Canada, Polen, Norge og Finland.

Næsten 900 danske soldater deltager i øvelsen, de fleste i den litauiske del af øvelsen, som ledes af Litauen og Danmark i fællesskab. Det er første gang, at Danmark deltager i Saber Strike, der afholdes årligt under amerikansk ledelse, og som har til formål at træne kommando og kontrol samt interoperabilitet med partnernationer.

Der er i år tale om den største militærøvelse i Litauen siden den genvundne selvstændighed. Danmark deltager med Hærens reaktionskampgruppe, ARK-skibe fra Søværnet samt stabsofficerer fra Flyvevåbnet. Den danske deltagelse har fået megen positiv omtale i de litauiske medier, hvor man ikke mindst har været imponeret over det medbragte materiel, herunder kampvogne, PMV’er (pansrede mandskabsvogne) og IKK’er (infaterikampkøretøjer).