Spring til indhold

Praktikant til foråret 2018

23.08.2017  16:45

Ambassaden i Reykjavik søger en praktikant til politiske, kommercielle og andre opgaver i perioden 1. februar til 31. juli 2018.

Opgaver:
Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste og et praktikophold vil derfor give dig en bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver.

Dine opgaver vil variere og du vil bl.a. komme til at bidrage til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Du vil ligeledes komme til at arbejde med analyser og rapporter relateret til Islands politiske og økonomiske situation. Dertil kommer vedligeholdelse af interne databaser, samt af ambassadens sociale medier og hjemmeside www.island.um.dk.

Du vil desuden komme til at medvirke i planlægning og praktisk afvikling af officielle besøg, events og kulturelle arrangementer, konferencer og eksterne møder.

Kvalifikationer:
Du skal være dansk statsborger og i gang med en samfundsvidenskabelig, kommerciel eller anden relevant videregående uddannelse. Du skal have interesse for politik, herunder særligt det nordiske samarbejde, Arktis og EU. Ansøgere der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau og som er i gang med overbygningen foretrækkes. Personer der allerede har afsluttet deres kandidateksamen kan ikke komme i betragtning.

Vi forventer at du har gåpåmod, kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst, proaktiv og fleksibel. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Det vil være en fordel, men ikke en nødvendighed, at have kendskab til det islandske sprog.

Du skal besidde basale IT-kundskaber, have indgående kendskab til de sociale medier, især Facebook, og så skal du have kørekort og kunne køre bil.

Praktikantvilkår:
Der er tale om uddannelsespraktik, hvor vi giver dig mulighed for ”hands-on” at lære hvordan en mindre dansk ambassade arbejder, især på det politisk-økonomiske område. Hvis du har behov for det, vil vi søge at tilrettelægge praktikopholdet, så du kan opnå meritoverførsel.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 3.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden.

Ansøgning:
Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser og evt. udtalelser sendes pr. e-mail i ét samlet pdf dokument til rekamb@um.dk. I emnefeltet skrives dit navn og ”Praktikansøgning, forår 2018”

Ansøgninger modtages gerne i god tid og senest d. 10. september 2017, og vi forventer at træffe en beslutning snarest derefter.

Du er velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant Gudny Sjøfn Olafsdottir på gudola@um.dk hvis du har spørgsmål omkring praktikopholdet.Seneste nyt

    Se alle