Spring til indhold

Det nordiske samarbejde skal fornyes

27.06.2014  13:46

De nordiske samarbejdsministre har på deres møde på Island den 26. juni 2014 vedtaget en reformpakke, der betyder, at det nordiske samarbejde skal fornyes.

Beslutningen er taget på baggrund af et analysearbejde af Nordisk Ministerråds generalsekretær, der i rapporten ”Nyt Norden” er kommet med 39 konkrete anbefalinger, som skal reformere samarbejdet mellem de nordiske regeringer.

Hovedtrækkene i reformen er kortere beslutningsgange, øget samarbejde om internationale spørgsmål samt mere fælles nytte af det nordiske projektsamarbejde og af de nordiske institutioner. Formålet med ændringerne er at skabe mere nordisk merværdi for landene i form af flere konkrete politiske resultater. Samarbejdet skal fremover i endnu højere grad fokusere på konkrete problemstillinger, der har betydning for de nordiske borgere.

Ministeren for nordisk samarbejde Carsten Hansen udtaler i den forbindelse følgende:

”Det glæder mig meget, at vi nu er kommet i hus med denne ambitiøse reformpakke. Vi får nu et sundt serviceeftersyn af samarbejdet, således vi får endnu flere fordele ud af samarbejdet.

Det formaliserede samarbejde mellem de nordiske lande er blandt de ældste og de mest omfattende regionale samarbejder i verden. Samarbejdet har opnået en række konkrete resultater – lige fra den nordiske pasunion til Svanemærket – og koster kun hver enkelt nordisk statsborger 35 kr. om året. Det skal vi selvfølgelig helst udvikle yderligere.
Vi har med dagens beslutning taget et vigtigt skridt i retning af at fremtidssikre det nordiske samarbejde. Jeg ser frem til, at vi under vores formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015 skal stå for gennemførelsen af hovedparten af pakken”.