Spring til indhold

Tale til Dansk-Islandsk Handelskammers årsmøde 2013

Mette Kjuel Nielsen

Tale til DANSK-ISLANDSK HANDELSKAMMERS ÅRSMØDE 2013

Grand Hotel 27. november 2013

Dansk-islandsk samhandel, muligheder og udfordringer.

 

§   Island er det land, der aftager flest danske varer pr. indbygger

§   Samhandlen går som regel gennem direkte kontakter

§   Vi ser ikke problemer

Me
n klart, at det kan være bedre. Det er blandt andet dét, ambassaden arbejder på.

Som Island rejser sig efter krisen, er vi blandt andet meget opmærksomme på nye udviklinger og nye muligheder. Og måske er det særlig vigtigt med aktiv proaktiv involvering nu – i forhold til tidligere – for at imødegå ”gammel strøm” og for på ny gøre erhvervslivet i Danmark opmærksom på Island.

Folk i Danmark følger ikke helt så tæt med i, hvad der sker i Island, som folk hér gør med, hvad der sker i DK.   

Vi lader os inspirere af den generelle samfundsudvikling – er der gang i byggebranchen? I hotelbyggerier? udvikling i samhandlen med Grønland; kommer der nye skibsbyggerier eller modernisering i skibsflåden? og hvad med udviklingen af det Arktiske, af havnefaciliteter, nye skibsruter etc. Alt sammen noget, vi noterer os og overvejer, om der er nye kommercielle vinkler, vi kan samle op.

Det er også værd at se på datterselskaber som tegn på styrken/soliditeten i det bilaterale samarbejde. Vi har jo desværre med Pihl & Søns krak mistet en af de gamle, hæderkronede relationer.

Vi kan glæde os over at Bygma for to år siden opkøbte Husasmi ð jan. Forhåbentligt vil det vise sig en god investering! Der er intet som gode historier, der spreder sig og kan inspirere andre. Ambassaden er i god kontakt til Bygma og følger deres udvikling her.

MEN – Og der er selvfølgeligt er stort MEN, der hele tiden skygger over muligheden for at tiltrække investeringer: Islands kapital kontrol.  

Ambassaden kan her sørge for at være så godt og tæt informeret, at vi vil kunne levere de ønskede informationer for potentielle investorer.

Ambassadens rolle på det kommercielle område .

Lidt firkantet sagt, skal vi bidrage til at skabe, jobs, beskæftigelse og skatteindtægter i Danmark  

Handelsarbejdet er en vigtig og central del at vores samlede virke. Og vi ser handelsarbejdet som et integreret element i den samlede palet af spørgsmål, vi beskæftiger os med som en dansk ambassade. Vi ser ikke vores forskelligartede arbejdsopgaver som isolerede men som noget, der virker sammen, understøtter og styrker på tværs.

Vores offentlighedsdiplomati, som PD/Public Diplomacy hedder på dansk, er med til at understøtte handelsarbejdet – og til at brande Danmark. Public Diplomacy er derfor noget Ambassaden tænker på – i alt hvad vi arbejder med.   

Ambassaden er derfor også gået offensivt ind i de sociale medier – vi er på FACE BOOK ”Danmarks Ambassade i Island”  - og vi har udbygget vores hjemmeside  og arbejder på at gøre den endnu bedre og informativ. Vi hører gerne input og forslag.

Vi forsøget også at samle trends op i Danmark, der kan have interesse. F.eks. gjorde vi en del ud af nyheden om etableringen af Nordatlantens Hus i Odense i begyndelsen af november. En begivenhed som den islandske Undervisningsminister, som en flot gestus, deltog i.  

Hvad beskæftiger vi os ellers med på en dansk ambassade

Helt kort:

Vi følger og indberetter om politiske udviklinger; Islands økonomi; det Arktiske; og meget mere. Næste år er Island formand for Nordisk Ministerråd, og der vil være en lang række besøg og møder her i Reykjavik og omegn. Vi tager os af servicering af de danske inspektionsskibe, når de lægger til her. De danske inspektionsskibe har et tæt og godt samarbejde med den islandske kystvagt.  

Til foråret vil der være en stærkt nordisk profil i NATOs løbende Air Surveillance missioner af Islands luftrum, idet Sverige og Finland deltager under norsk lead.  DK har bidraget fra starten og igen i 2015.

Og så har vi en række viserings- og andre konsulære sager 

Muligheder på det danske marked, som jeg ser det.

Ambassadens fokus er det islandske marked, men vi er gerne sparringspartner for ideer og overvejelser for islandske firmaer, der kigger på det danske marked – fordi vi er så flinke J . Jeres egen ambassade i København vil dog være det naturlige sted at søge bistand 

Som en helt nyankommet vil jeg, som anmodet, gerne vove nogle personlige betragtninger:

Ø   Tænk på at ”sælge” Island som CO2 neutralt, rent, som helt særligt etc. M.a.o. brug  de nye forbrugerbegreber (buzz words) i en globaliserede verden.

Ø   Rid med på bølgen, hvor Island er i hastig vækst som turist land – og ”følg med turisterne tilbage”, når produkter markedsføres

Ø   Mange islandske produkter vil være for få og små til selv at løfte en markedsføring / eksport indsats – derfor søg samarbejde på de udenlandske markeder

Ø   Udnyt at Island er Nordisk – det Nordiske har et stærkt ”brand” for tiden.

Ø   Udnyt også det Nordiske – og det eksotiske ved Island – i markedsføring i Danmark

Nu vil jeg ikke tage mere af jeres tid. Men jeg er åben for spørgsmål.

Og ser frem til et godt samarbejde fremover

TAK

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-15:00.

 

Souschef Andreas Nøhr Vestergaard
tlf. +354 575 0312

andves@um.dk

 

Ved dennes fravær kontakt:
Ambassadør Eva Egesborg Hansen
tlf. +354 575 0300
evahan@um.dk