Spring til indhold

Island som marked

Enstrengethed i islandsk erhverv gør landet meget afhængigt af import. Islændinge er et af de folk i verdenen, som køber flest danske varer pr. indbygger.  Danske varer står stærkt på det islandske marked. Det islandske marked er kræsent, men lukrativt.

Island er befolkningsmæssigt blandt de mindste lande i Europa, men til trods for dette er det et godt marked for mange danske eksportører. Selv om der efter krakket i 2008 var en stærk tilbagegang i efterspørgslen, så var det en tilbagegang fra et meget højt niveau, og eksporten af varer og tjenesteydelser er nu ved at nå samme niveau.  Med hensyn til købedygtighed pr. indbygger kan Island sammenlignes med UK og Sverige. Danske varer og det danske ‘brand’ står stærkt på det islandske marked.

Den væsentligste forudsætning for økonomisk overlevelse og vækst i dette ellers noget ressourcefattige samfund er opretholdelse af en effektiv fiskerisektor og en stor fiskeeksport. Endvidere er turismen til Island vokset gevaldigt i de senere år og er i dag den største valutaindtægtskilde. Denne enstrengethed i Islands eksport øger det importafhængige lands økonomiske sårbarhed overfor internationale konjunktursvingninger, selv om andre erhverv såsom aluminiumsindustri og hightech-industrier har ekspanderet ganske kraftigt i de senere år. Endvidere udnyttes nu i stigende grad landets store kraftressourcer til en energiintensiv eksportindustri, hovedsageligt af aluminium.

Det subsidierede og mod udenlandsk konkurrence beskyttede islandske landbrug dækker trods vanskelige klimatiske forhold det meste af den hjemlige efterspørgsel efter de fleste landbrugsprodukter. Kornavl findes ikke af betydning. Der høstes hø samt kartofler og mange typer grøntsager dyrkes i drivhuse, opvarmet af vand fra de varme kilder. Fårebestanden, som i 1978 udgjorde 891.000, har siden da været faldende og udgør i dag kun omkring 500.000. Årsagen hertil er mindre afsætning af lammekød på hjemmemarkedet til fordel for svinekød og kylling. Importen af animalske produkter har i de senere år været stigende til trods for høje importafgifter.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-15:00.

 

Souschef Andreas Nøhr Vestergaard
tlf. +354 575 0312

andves@um.dk

 

Ved dennes fravær kontakt:
Ambassadør Eva Egesborg Hansen
tlf. +354 575 0300
evahan@um.dk